Kickball Playoffs

(Summer) Friday Huntington Beach Kickball : Playoffs on July 29th!

PLAYOFFS Back to Schedule

Playoff

Quarterfinals
Jul 29 
 
 
 
 
4)
 
  La Familia [3]
 
 
5)
 
  Trying to drink... [6]
 
 
Jul 29 at 6:30 PM
 
 
 
 
3)
 
  Balloholics [3]
 
 
6)
 
  The Kicks Strike... [6]
 
 
Jul 29 at 6:30 PM
Semifinals
Jul 29 
1)
 
  Mean Girls: Base... [5]
 
 
5)
 
  Trying to drink... [2]
 
 
Jul 29 at 7:30 PM
2)
 
  We Got The Runs [7]
 
 
6)
 
  The Kicks Strike... [6]
 
 
Jul 29 at 7:30 PM
Finals
Jul 29 
1)
 
  Mean Girls: Base... [10]
 
 
2)
 
  We Got The Runs [6]
 
 
Jul 29 at 8:30 PM